Privacybeleid

Ingangsdatum: april 27, 2018

Lees dit document aandachtig door. Als u deze Privacykennisgeving niet begrijpt of niet akkoord gaat, moet u het gebruik van of toegang tot het Platform onmiddellijk beëindigen.

1. Overzicht

Dit document beschrijft onze werkwijzen met betrekking tot het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens via ons Platform (hieronder gedefinieerd). Onze werkwijzen implementeren de volgende principes:

Verantwoording
Wij zijn verantwoordelijk voor de bescherming van persoonlijke gegevens die aan ons zijn toevertrouwd.

Transparantie
We informeren gebruikers over het verzamelen en verwerken van hun persoonlijke gegevens en gebruiken deze eerlijk.

proportionaliteit
Wij verzamelen en gebruiken persoonlijke gegevens voor specifieke legitieme doeleinden. We verzamelen wat we nodig hebben om onze klus te klaren.

Controle
We bieden gebruikers keuzes met betrekking tot het gebruik van hun persoonlijke gegevens en respecteren hun voorkeuren om contact met hen op te nemen.

Beveiliging en retentie
We passen technische, fysieke en organisatorische maatregelen toe om te zorgen voor een passend beveiligingsniveau voor de persoonlijke gegevens die onder onze hoede zijn. We behouden het voor zover nodig voor de beoogde doeleinden.

Derden
We kiezen zorgvuldig leveranciers, serviceproviders en andere derde partijen met wie we persoonlijke gegevens delen en eisen dat deze zich committeren aan normen die we passend achten.

2. Invoering

SharpSpring-service
SharpSpring biedt een reeks services voor marketingautomatisering met betrekking tot verschillende vormen van marketing en klantinteractie, e-mailmarketing, opslagmogelijkheden en leadanalyses die zijn gebaseerd op eigen hulpmiddelen, technologie en knowhow (gezamenlijk "Service" genoemd). De Service wordt geleverd aan bedrijven of agentschappen ("Klanten") op grond van de dienstenovereenkomst en tegen betaling van een vergoeding voor die Service. De service wordt geleverd via een beperkt gebied dat alleen toegankelijk is voor klanten, vanaf de websites www.sharpspring.com, app.sharpspring.com of * .marketingautomation.services.

SharpSpring-platform
In verband met de promotie van de SharpSpring-service heeft SharpSpring de SharpSpring-website, gespecialiseerde inhoud, rapporten, softwaretoepassingen, pagina's van sociale media ontwikkeld en gebruikt, en gebruikt het andere manieren om met mensen in contact te komen over de SharpSpring-service, zoals e-mails, nieuwsbrieven, of telefoontjes, marketingevenementen en deelname aan beurzen. Al dergelijke methoden voor promotie en verkoop van de SharpSpring-service worden aangeduid als het "Platform".

operator
De exploitant van het platform en de aanbieder van de SharpSpring-service is SharpSpring, Inc., gevestigd op 550 SW 2nd Avenue Gainesville, FL, en zijn dochterondernemingen waaronder SharpSpring Technologies Inc en Interinbox SA ("SharpSpring" of "wij", "ons", "onze").

Gebruiksvoorwaarden van de SharpSpring-website
Deze privacykennisgeving is opgenomen in de gebruiksvoorwaarden van SharpSpring voor bezoekers van het SharpSpring-platform, beschikbaar op https://sharpspring.com/legal/terms-of-service/

3. Definities

Voor de doeleinden van deze Privacykennisgeving,

"Klant" betekent een bedrijf dat een betaalde of proefklant van SharpSpring is, is of gaat worden voor het doel van het gebruik van de SharpSpring-service.

"Bezoeker" betekent een persoon die het Platform bezoekt en mogelijk op zoek is naar informatie over de Service.

"Lood" betekent een bezoeker die belangstelling heeft getoond voor onze producten of diensten, bijvoorbeeld door een formulier in te vullen of een visitekaartje te verstrekken om informatie, een white paper of een demo van het Platform aan te vragen, of op enigerlei wijze contact met ons opneemt over onze Service , bijvoorbeeld in e-mails, telefoontjes of via persoonlijke interactie.

"Klantenvertegenwoordiger" betekent een persoon die optreedt namens een Klant en die SharpSpring of het Platform in dergelijke hoedanigheid gebruikt of er interactie mee heeft.

"Gebruiker" or "u" or "jouw" betekent een bezoeker, een lead of een klantvertegenwoordiger.

4. strekking

SharpSpring-platform
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonlijke gegevens door SharpSpring die SharpSpring verzamelt op of via haar platform en voor haar eigen doeleinden, wanneer individuele gebruikers op het platform reageren, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de SharpSpring-website, ons te bellen, verzoeken om informatie te verzenden, of bezoek onze stand op beurzen.

Het gebruik van onze service door klanten is niet onderworpen aan deze privacykennisgeving
Deze privacykennisgeving is niet van toepassing op het verzamelen of verwerken van persoonlijke gegevens die voorkomen wanneer onze klanten de service gebruiken voor hun eigen doeleinden. Het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens door onze klanten bij gebruik van onze service is onderworpen aan het privacybeleid van deze klanten, zoals vermeld op hun websites. We hebben geen controle over het type informatie dat onze klanten kunnen kiezen voor het verzamelen of beheren van onze service. Die informatie is eigendom van hen en wordt door hen of namens hen gebruikt, bekendgemaakt en verwerkt in overeenstemming met hun instructies en hun eigen beleid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik door onze klanten van persoonlijke gegevens die zij verzamelen met behulp van onze Service.

Third Party Services
Deze privacykennisgeving is ook niet van toepassing op de knop van een derde partij, service of sociale media ("service van derden") die aan het platform kan zijn gekoppeld, zoals links naar een artikel of sociale netwerkknoppen (bijvoorbeeld Facebook of Twitter). We hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor hun gegevensverzameling en / of verwerkingspraktijken. We raden u aan op te letten wanneer u ons platform verlaat. We raden u ook aan de privacyverklaringen van deze services van derden te lezen. Het opnemen van een link naar de service van een derde partij betekent niet dat we de producten, services of procedures voor gegevensverwerking van derden goedkeuren; of dat deze privacyverklaring betrekking heeft op de producten, diensten of praktijken van derden.

5. Updates en wijzigingen in privacybeleid

Elke keer dat u het Platform opent, is de dan geldende versie van deze Privacykennisgeving van toepassing. We raden u aan deze pagina en de datum van de gepubliceerde privacyverklaring periodiek te controleren en eventuele wijzigingen te bekijken sinds u het platform voor het laatst gebruikte.

We zullen deze privacyverklaring periodiek herzien en bijwerken in reactie op veranderende juridische, technische, markt- en bedrijfsontwikkelingen. Wanneer we deze Privacykennisgeving updaten, noteren we de datum van de meest recente herziening hierboven. We zullen passende maatregelen treffen om alle gebruikers te informeren op een manier die consistent is met het belang van de wijzigingen die we aanbrengen en die in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving.

Uw voortdurende toegang tot of gebruik van het Platform nadat we wijzigingen in deze Privacyverklaring op deze pagina hebben gepost, zoals hierboven uiteengezet, en op andere wijze in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving met betrekking tot wijzigingen in de kennisgeving, geven aan dat u ermee instemt gebonden te zijn aan dergelijke veranderingen.

Als u het niet eens bent met dergelijke wijzigingen, dient u het gebruik van het platform te staken en het verwijderen van uw gegevens te zoeken door gebruik uit te besteden zoals hieronder beschreven. In sommige gevallen is uw daadwerkelijke toestemming vereist en in dit geval heeft deze alinea geen effect.

6. Informatie-incasso-praktijken

Wij verzamelen een verscheidenheid aan informatie zoals hieronder vermeld voor zover nodig voor het besturen van ons bedrijf, en voor het rechtmatige belang van ons bedrijf, inclusief voor marketingdoeleinden, voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving. Onze website en andere openbare services en applicaties zijn primair bedoeld voor interactie in de zakelijke omgeving. Onze procedures voor het verzamelen van informatie zijn gericht op de bedrijfscontext en de zorgvuldige en beperkte identificatie van leads en prospects voor onze verkoopinspanningen.

Deze gegevens omvatten:

Log Data
Wanneer een gebruiker ons platform gebruikt, of interactie heeft met ons platform, of klikt op een link die de gebruiker naar ons platform leidt, biedt de browser van de gebruiker automatisch bepaalde informatie over het apparaat van de gebruiker (computer, tablet, smartphone) en we verzamelen deze automatisch. en de activiteiten van de gebruiker. Dit bevat:

 • Voorkeuren en instellingen: tijdzone, taal en tekengrootte.
 • identifiers: IP-adres
 • Technische gegevens: type apparaat, naam en versie van het besturingssysteem, fabrikant van het apparaat, browserinformatie (type, versie), schermresolutie.
 • Grove geografische informatie: geografische locatie afgeleid van het IP-adres.

We verzamelen deze gegevens voor de goede werking van ons platform. Totdat de gebruiker een 'lead' wordt, kunnen deze gegevens niet aan een specifiek persoon worden gekoppeld.

verkeersgegevens
Gegevens die door het gebruik van het platform worden gegenereerd, omvatten ook:

 • Informatie over het gebruik van het platform: datumstempel, URL van de bezochte pagina, URL van de laatst bezochte webpagina voordat we ons Platform of een website met behulp van ons Platform bezoeken. URL van de laatst bezochte webpagina voordat u onze Service bezoekt.
 • Geschiedenis van interactie met onze webpagina's: bekeken pagina's, tijd besteed aan een pagina, doorklik, clickstream-gegevens; gemaakte vragen, zoekgeschiedenis, geselecteerde zoekresultaten; gemaakte opmerkingen, type aangevraagde dienst, gedane aankopen.

We verzamelen deze gegevens om te begrijpen hoe ons platform wordt gebruikt en om statistieken te maken over het gebruik van ons platform. Totdat de gebruiker een 'lead' wordt, kunnen deze gegevens niet aan een specifiek persoon worden gekoppeld

Leid gegevens
Als een bezoeker bijvoorbeeld met ons in contact komt om naar een product of dienst te vragen, wordt de bezoeker een hoofdrolspeler. In deze gevallen zullen wij de aan ons verstrekte informatie verzamelen via het formulier of de vragenlijst die wordt gebruikt om het verzoek te doen, of de contactinformatie of andere informatie die wordt verstrekt op een handelsbeurs of een bedrijfsevenement. De informatie wordt rechtstreeks en vrijwillig door het individu verstrekt. Afhankelijk van de omstandigheden kan de informatie omvatten:

 • Voor-en achternaam
 • Naam van het bedrijf
 • E-mailadres
 • Straatnaam, stad, staat, provincie en / of land
 • Telefoonnummer
 • Website URL
 • Social Media-handgrepen
 • Mobiel nummer

We verzamelen deze gegevens voor verkoop- en marketingdoeleinden om ons in staat te stellen te reageren op een verzoek van een lead, zodat we informatie over onze service kunnen verstrekken.

Gegevens van de klantvertegenwoordiger
Wanneer een klant de service heeft gekocht, maken we een account op ons platform, in naam van de klant. De klant heeft de mogelijkheid om een ​​of meerdere accounts aan te maken. Voor elke geautoriseerde klantvertegenwoordiger die deze accounts mag gebruiken, vragen we:

 • Voor-en achternaam
 • Naam van het bedrijf waarvoor de Service is gekocht
 • E-mailadres
 • Straatnaam, stad, staat, provincie en / of land
 • Telefoonnummer
 • Website URL

Het kan ook, naar keuze van het individu, omvatten

 • Social Media-handgrepen
 • Mobiel nummer

Alleen de minimale hoeveelheid informatie die nodig is om het account te beheren of beheren, is verplicht. De klantvertegenwoordiger kan ervoor kiezen om aanvullende informatie te verstrekken die we kunnen gebruiken om de service te verbeteren, bijvoorbeeld door via de service toegang te bieden tot sociale-media-accounts.

Om toegang te krijgen tot de klantaccount, moet de registrant een wachtwoord kiezen.

Informatie die de gebruiker openbaar maakt
Het platform bevat functies waarmee bepaalde gebruikers inhoud, of andere informatie, inclusief hun persoonlijke gegevens, kunnen uploaden, plaatsen, verzenden, weergeven, uitvoeren of distribueren. Alle informatie die de gebruiker verkiest te onthullen door middel van dergelijke functies kan openbare informatie worden.

SharpSpring kan geen controle uitoefenen over deze informatie nadat de gebruiker deze openbaar heeft gemaakt. U dient voorzichtig te zijn bij het vrijgeven van uw persoonlijke gegevens door middel van dergelijke functies, en u bent als enige verantwoordelijk voor elk gebruik of misbruik van dergelijke informatie.

Openbaar beschikbare informatie
We vullen informatie aan die we rechtstreeks van de gebruiker of de apparatuur van de gebruiker ontvangen met aanvullende informatie die beschikbaar is via openbare bronnen, in openbare registers of andere openbaar beschikbare databases of met informatie die de gebruiker openbaar heeft gemaakt, bijvoorbeeld in tweets of Facebook berichten.

betalingsinformatie
Wanneer een klant voor de service betaalt, verzamelen wij de betaalmethode, de datum en het bedrag van de betaling. Als de klant betaalt met een creditcard, wordt deze informatie rechtstreeks doorgestuurd naar onze betalingsverwerker en we bewaren niet de details van de betalingsinformatie behalve het transactie-ID-nummer. Nadat de betalingskaartinformatie is ingevoerd, hebben wij geen toegang tot de gegevens van de betaalkaart en wijzen wij elke aansprakelijkheid af voor verlies of compromittering van de betaalkaartinformatie. Wanneer u een betaling uitvoert, gaat u akkoord met de voorwaarden van onze betalingsverwerker.

In het geval van een doorlopende relatie bewaren we informatie over de betalingsgeschiedenis van de klant zoals noodzakelijk voor het beheer van de klantaccount.

Communicatie van gebruikers
Wanneer een bezoeker of lead een online formulier invult, onze website bezoekt of andere delen van ons Platform (bijvoorbeeld op sociale media), of wanneer een gebruiker anderszins contact met ons opneemt via e-mail, telefoon of tekst, verzamelen wij automatisch bepaalde informatie over die gebruiker en de activiteiten van de gebruiker, zoals we van een dergelijke gebruiker ontvangen, bijvoorbeeld:

 • De naam en contactgegevens van de gebruiker.
 • Informatie die de gebruiker aan ons verstrekt.
 • De bedrijfsinformatie van de gebruiker, indien aanwezig.
 • De aard van de communicatie.
 • Het doel van de interactie en de actie die we hebben ondernomen naar aanleiding van het verzoek of de vraag van de gebruiker;
 • Elke actie die de gebruiker neemt na ontvangst van dergelijke communicatie (bijvoorbeeld of de gebruiker zich registreert om deel te nemen aan een evenement dat wij aanbieden, of om documentatie te vragen).

De informatie die wordt verzameld in verband met elk type interactie wordt bewaard, zodat SharpSpring en elke gebruiker de interactie met de aanvrager kan voortzetten voor marketing- en verkoopdoeleinden en de promotie van onze Service.

Communicatie naar gebruikers
Tenzij we door de toepasselijke wetgeving zijn verboden om cookies te gebruiken en een gebruiker niet anderszins heeft ingestemd met ons gebruik van cookies, plaatsen we cookies in sommige van onze correspondentie met gebruikers.

In dat geval, wanneer we een e-mailbericht naar een gebruiker sturen, bevat ons bericht afbeeldingen of links, die wanneer bekeken of aangeklikt, een evenement bij ons registreren dat ons in staat stelt om te weten of de gebruiker toegang heeft gehad tot of weigerde ons bericht te openen. Deze actie kan ook een cookie opslaan waarmee we unieke klikken of bezoeken kunnen tellen en mogelijk de ontvanger kunnen volgen.

Deze informatie is nodig voor onze legitieme zakelijke doeleinden, omdat deze ons helpt te begrijpen hoe de persoon reageert op onze communicatie en de hoeveelheid en aard van de verstrekte informatie beperkt. Wij zijn van mening dat dergelijke middelen eerlijk, rechtmatig en evenredig zijn aan de legitieme belangen en behoeften van onze onderneming, en dat onze methodologie de legitieme rechten en verwachtingen van elke gebruiker redelijk behandelt met het oog op de context en het doel van het verzamelen en gebruiken van de verzamelde informatie .

De informatie wordt verzameld in verband met onze marketinginspanningen en wordt bewaard, zodat we kunnen doorgaan of ervoor kiezen om de interactie met de lead te stoppen.

We willen niet indringen in je drukke leven of je tijd verspillen. Als u op enig moment wenst dat we niet langer met u communiceren, neem dan contact met ons op zoals aangegeven in het gedeelte "Contact opnemen" of maak gebruik van de link waarmee u zich afmeldt die u in onze schriftelijke elektronische communicatie vindt.

Enquêtes en wedstrijden
Van tijd tot tijd nodigen we gebruikers uit deel te nemen aan enquêtes of prijsvragen. Deelname is vrijwillig. Deze enquêtes zijn georganiseerd met het oog op onze marketinginspanningen.

Wanneer een gebruiker deelneemt, vragen we om bepaalde persoonsgegevens, zoals naam en e-mailadres. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat de reacties correct worden gecategoriseerd en niet worden gedupliceerd

Afhankelijk van de aard van de enquête of de inhoud, gebruiken we deze informatie ook om de enquêteresultaten naar de deelnemers te sturen of, indien van toepassing, om wedstrijdwinnaars op de hoogte te stellen en prijzen toe te kennen.

We gebruiken de verkregen informatie uit deze enquêtes en wedstrijden in geaggregeerde vorm, voor analysedoeleinden, om onze markt te begrijpen, om siteverkeer of app-gebruik te monitoren, of om ons Platform of onze Service aan te passen aan de behoeften of interesses van gebruikers.

Als we een externe serviceprovider gebruiken om deze enquêtes uit te voeren, is de door de serviceprovider verzamelde informatie mogelijk onderworpen aan het privacybeleid van de serviceprovider en SharpSpring. We zullen informatie verstrekken over het toepasselijke privacybeleid met de enquêteregels en zullen uw uitdrukkelijke toestemming vragen voor deze regels wanneer dit wettelijk verplicht is. U moet de voorwaarden van de enquête of wedstrijd lezen om te begrijpen in welke mate de serviceprovider de verzamelde informatie mag gebruiken of hergebruiken.

Social Media
Ons platform biedt integraties met sociale mediaplatforms van derden zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze diensten verzamelen uw IP-adres en welke pagina u bezoekt op ons Platform. Ze kunnen een cookie instellen om hun functies correct te laten werken. Functies en widgets voor sociale media worden gehost door een derde partij of rechtstreeks op onze website. Uw interacties met deze functies worden beheerst door het privacybeleid van het bedrijf dat de functie levert.

Uw gebruik van deze services is optioneel. Als u ervoor kiest om ze te gebruiken, wordt u geacht uitdrukkelijk akkoord te zijn gegaan met het verzamelen van persoonlijke gegevens door deze diensten volgens hun voorwaarden.

Informatie die we verkrijgen van derden
We ontvangen informatie van externe gegevensproviders, waaronder telefoongidsen. In sommige gevallen, zoals LinkedIn, is de informatie duidelijk openbaar gemaakt door de personen die hun profiel op LinkedIn hebben gepost en we nemen aan dat de individuen geen privacybelang meer hebben in dergelijke informatie en het kan worden gebruikt voor het legitieme belang van SharpSpring bij het leren over potentiële klanten.

In andere gevallen, wanneer het niet duidelijk is dat de informatie door de individuen duidelijk openbaar is gemaakt, verkrijgen we deze gegevens met de garanties van deze providers dat de gebruiker heeft ingestemd met het verzamelen en delen van deze gegevens, of dat deze informatie beschikbaar is in openbare registers en dat is toegestaan ​​om te verzamelen.

We ontvangen informatie van sociale-mediadiensten die u hebt gekozen om toegang te krijgen tot onze site of apps, in overeenstemming met het privacybeleid van de sociale mediaservices.

7. Hoe informatie wordt verzameld

De informatie wordt verzameld via verschillende manieren die hieronder worden beschreven. Wij zijn van mening dat dergelijke middelen eerlijk, rechtmatig en evenredig zijn aan de legitieme belangen en behoeften van onze onderneming, en dat onze methodologie de legitieme rechten en verwachtingen van elke gebruiker redelijk behandelt met het oog op de context en het doel van het verzamelen en gebruiken van de verzamelde informatie .

U kunt er echter zeker van zijn dat we niet willen ingrijpen in uw drukke leven of uw tijd verspillen. Als u op enig moment wenst dat wij elke vorm van verzameling of verwerking van informatie over u beëindigen, neem dan contact met ons op zoals aangegeven in het gedeelte "Contact opnemen".

Informatie geleverd door het apparaat van de gebruiker
Sommige informatie wordt automatisch verstrekt door het apparaat of de browser van de gebruiker. Dit omvat bijvoorbeeld informatie over browsers en apparaatversies.

Informatie die wordt verkregen wanneer een gebruiker onze app downloadt en gebruikt.
Wanneer een gebruiker onze App downloadt en gebruikt, kunnen we gebruiksgegevens verzamelen en verzamelen, zoals de datum en het tijdstip waarop de App toegang heeft tot onze servers en tot welke schermen of pagina's toegang is verkregen.

Direct contact door de gebruiker
Sommige informatie wordt rechtstreeks door de gebruiker verstrekt. Dit omvat bijvoorbeeld informatie die door een gebruiker wordt verstrekt:

 • Bij het aanvragen van informatie over een van onze producten of diensten
 • Door een vragenlijst, een formulier of een enquête in te vullen
 • Bij het plaatsen van een oproep naar ons en het aanvragen van assistentie van ons
 • Door met ons op een industrie-evenement te bezoeken
 • Door u te registreren voor een seminar of webinar
 • Door een kopie van een nieuwsbrief of witboek aan te vragen
 • Wanneer u zich abonneert op marketingcommunicatie
 • Bij het aanvragen van ondersteuning
 • Tijdens telefoongesprekken met een verkoopvertegenwoordiger

Gebruikersactiviteit op een site van derden
Wanneer een lead een externe website gebruikt die SharpSpring-formulieren of trackingcode heeft geïntegreerd, wordt de informatie die op deze formulieren wordt ingediend en de pagina's die op deze websites worden bezocht, vastgelegd door ons Platform.

Social Media
Wanneer een sociale media-account is verbonden met het account van een gebruiker op ons Platform, vragen we toestemming van de gebruiker om toegang te krijgen tot bepaalde informatie over de sociale media-account, activiteiten en vrienden van de gebruiker. Sociale mediasites maken informatie beschikbaar voor alle apps via hun API's, zoals vriendenlijsten. De informatie die we ontvangen, hangt af van welke informatie de gebruiker of de sociale mediasite besluit met ons te delen.

Publieke bronnen
Sommige informatie wordt verkregen uit openbare registers en openbaar beschikbare databases.

Derden
Sommige informatie wordt verstrekt door gezamenlijke marketingpartners en externe leveranciers die hebben bevestigd dat zij het recht hebben om dergelijke informatie te delen.

8. Cookies, Pixel Tags en andere technologieën

Sommige informatie wordt verzameld via cookies. Cookies, pixeltags en andere trackingtechnologieën worden op ons platform gebruikt om ervoor te zorgen dat het correct werkt en gebruikers een meer persoonlijke ervaring te bieden. Cookies kunnen "first party cookies" zijn (door ons geserveerd) of "third parties cookies" (door anderen bediend).

Raadpleeg onze website voor meer informatie over ons gebruik van cookies en andere soortgelijke volgtechnologieën Cookie beleid.

Wij, onze serviceproviders en alle advertentienetwerken die ons helpen relevante advertenties aan gebruikers te leveren, kunnen cookies, pixeltags (ook bekend als webbakens en duidelijke of transparante GIF's) en andere vergelijkbare technologieën gebruiken om algemene gebruikersactiviteiten op te meten en bij te houden. onze site en op websites van derden.

In sommige landen is het ons niet toegestaan ​​om cookies zonder de noodzakelijke cookies naar de browser van een gebruiker te sturen zonder de voorafgaande toestemming van de betreffende gebruiker. In dit geval zullen we naar dergelijke toestemming streven. De rest van deze sectie gaat ervan uit dat het gebruik van cookies niet wordt beperkt door de toepasselijke wetgeving, of dat als het beperkt is, de persoon expliciet toestemming heeft gegeven voor het gebruik van cookies.

Informatie die door deze cookies wordt verstrekt, is van essentieel belang om ons platform zo te kunnen aanbieden dat het aangepast is aan de specifieke behoeften van elke gebruiker, bijvoorbeeld om het land te identificeren waar de gebruiker zich bevindt, zodat we onze website in de juiste taal kunnen presenteren .

Wij zijn van mening dat dergelijke middelen eerlijk, rechtmatig en evenredig zijn aan de legitieme belangen en behoeften van onze onderneming, en dat onze methodologie de legitieme rechten en verwachtingen van elke gebruiker redelijk behandelt met het oog op de context en het doel van het verzamelen en gebruiken van de verzamelde informatie .

Analysediensten van derden, waaronder Google Analytics van Google Inc. ("Google") en Pendo maken gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën om te analyseren hoe bezoekers ons platform gebruiken en voor het samenstellen van statistische rapporten.

Als u het gebruik van bepaalde cookies, waaronder die van de Google Analytics-cookie, wilt voorkomen, kunt u dat doen en de relevante informatie wordt verstrekt in ons Cookiebeleid op https://sharpspring.com/legal/sharpspring-cookie-policy/.

9. Gebruik en openbaarmaking van informatie

We gebruiken de verzamelde gegevens voor het legitieme belang van ons bedrijf als volgt:

Geaggregeerde gegevens
We gebruiken verkeersgegevens in geaggregeerde vorm om meer inzicht te krijgen in de interesses en behoeften van onze bezoekers en leads en in hoe ze ons platform gebruiken. Door patronen en trends in gebruik te identificeren, kunnen we het platform en marketingmateriaal beter ontwerpen om relevantere en nuttigere inhoud te bieden.

We gebruiken loggegevens en demografische gegevens in geaggregeerde vorm om de behoeften of interesses van onze bezoekers beter te begrijpen, wat ons helpt om meer geschikt marketingmateriaal en beter op maat gemaakte communicatie te creëren.

Social Media
Wanneer dit is toegestaan, gebruiken we sociale mediacontentgegevens van derden in overeenstemming met deze privacykennisgeving en het privacybeleid van externe sociale-mediabedrijven, zoals Facebook en Twitter, om te begrijpen hoe SharpSpring online wordt besproken, en om deel te nemen met klanten, leads of potentiële klanten op sociale media.

Als onderdeel van onze marketinginspanningen
We gebruiken contact gegevens die een bezoeker of lead heeft verstrekt om gevraagde informatie over het platform of de service te verstrekken in reactie op het verzoek.

Als onderdeel van onze verkoopinspanningen
We houden een register bij van onze interactie met bezoekers, leads en vertegenwoordigers van klanten, en van hun verzoeken om:

 • Houd gegevens bij over contactinformatie en correspondentie.
 • Stuur relevante marketinginformatie en marktonderzoeken.
 • Communiceer met de gebruiker over onze activiteiten.
 • Stuur uitnodigingen naar evenementen die van belang kunnen zijn voor de gebruiker in overeenstemming met de voorkeuren van de gebruiker of schijnbare interesses.
 • Deel inhoud via sociale-mediaservices, bijvoorbeeld Facebook en / of Twitter

Interactie met klanten
We gebruiken contactgegevens die een klantvertegenwoordiger heeft verstrekt om te reageren op:

 • Een verzoek om hulp (bijvoorbeeld een verzoek om ondersteuning).
 • Verstrek gevraagde informatie over hun account.

Het gebruik van het platform bieden of faciliteren
We gebruiken informatie over een gebruiker om:

 • Geef de producten, services of documenten op die door de gebruiker zijn aangevraagd.
 • Voltooiing van aankopen van onze diensten.
 • Reageren op verzoeken van gebruikers of reageren op opmerkingen of vragen.
 • Bied service en ondersteuning aan vertegenwoordigers van klanten.
 • Diagnose van serverproblemen en beheer van het platform of de service.
 • Follow-up met klantvertegenwoordigers en helpen bij het oplossen van problemen intern of met onze externe partners.

We gebruiken informatie over het apparaat van een gebruiker om ervoor te zorgen dat ons platform naar behoren functioneert en is geoptimaliseerd voor het apparaat van die gebruiker.

Voor financiële en boekhoudkundige doeleinden
We gebruiken financiële gegevens die door een lead worden verstrekt tijdens het verkoopproces om hun kwalificaties voor bepaalde functies van het platform te verifiëren en, nadat de lead een klantvertegenwoordiger is geworden, om de klant in rekening te brengen voor zover van toepassing.

Voor onze zakelijke activiteiten

 • Voor het verzenden van administratieve informatie naar de gebruiker.
 • Om te reageren op de voorkeuren of interesses van onze gebruikers of om de verwerking en voltooiing van een transactie te versnellen.
 • Om ons platform te beheren, technische problemen te diagnosticeren en ons bedrijf te beheren.
 • Om het gebruik van het platform door de gebruiker te vergemakkelijken.
 • Sta de gebruiker toe om snel en efficiënt door ons Platform te navigeren of te bladeren;

Om onze website en apps aan te passen aan de behoeften van de gebruiker

 • Om de voorkeur van de gebruiker te onthouden, zoals taal of lettergrootte.

Voor beveiligingsdoeleinden
We gebruiken informatie over onze klantvertegenwoordigers en in sommige gevallen bezoekers om gegevensanalyses, audits, beveiliging en fraudebewaking en -preventie uit te voeren; ons platform of onze service verbeteren, verbeteren of wijzigen.

We gebruiken IP-adressen voor beheer- en beveiligingsdoeleinden, zoals het berekenen van gebruiksniveaus van ons Platform of onze Service, het diagnosticeren van serverproblemen en het detecteren van fraude, spam of ander ontwrichtend of destructief gedrag.

Voor statistische en onderzoeksdoeleinden
We gebruiken geaggregeerde verkeersgegevens en informatie die is verzameld met behulp van cookies, om rapporten over trends in het gebruik van het platform of de service te maken en om de effectiviteit van onze promotiecampagnes te bepalen.

We bestuderen verzamelde informatie in geaggregeerde en geanonimiseerde indeling om de behoeften van onze gebruikers te bepalen, bepaalde producten of services te promoten of aanvullende ondersteuning om onze inspanningen op het gebied van marketing en advertentietargeting te optimaliseren. We kunnen bijvoorbeeld statistieken verzamelen over het percentage van onze gebruikers in een staat of land met een specifiek belang of doel, of om advertenties te ontwerpen of om nieuwe functies te ontwikkelen die op ons platform verschijnen.

10. Delen met derden

Behalve zoals hieronder beschreven, zal SharpSpring de persoonlijke gegevens van een gebruiker niet delen met of onthullen aan derden. Wij zijn van mening dat dergelijke praktijken eerlijk, rechtmatig en evenredig zijn aan het legitieme belang en de behoeften van onze onderneming, en dat onze werkwijzen de legitieme rechten en verwachtingen van elke gebruiker eerlijk behandelen met het oog op de context en het doel van het verzamelen en gebruiken van de verzamelde informatie , zijn niet opdringerig of in strijd met de legitieme rechten van gebruikers.

We willen niet indringen in je drukke leven of je tijd verspillen. Als u op enig moment wenst dat wij een activiteit beëindigen die op u van invloed is, neem dan contact met ons op zoals aangegeven in het gedeelte "Contact opnemen".

Openbaarmaking aan Marketing Partners
Wanneer algemene wetten ons toestaan ​​om dit te doen, gebruiken we alle persoonlijke gegevens om de demografische gegevens van onze doelgroepen beter te begrijpen en om onze producten en diensten voor marketinggegevens te ondersteunen.

Wanneer dit niet wordt verboden door toepasselijke wetgeving, verstrekken we ook persoonlijke informatie aan partnerbedrijven, waaronder externe marketingbedrijven, gelieerde bedrijven, reclamebureaus en bedrijven voor gegevensaggregatie. Deze partnerfirma's gebruiken deze informatie om de rentegraden van leads op producten en services te bepalen in overeenstemming met deze privacykennisgeving.

In landen waar dergelijke activiteiten niet zijn toegestaan ​​zonder de uitdrukkelijke toestemming van de individuen, onthouden wij ons ervan deze activiteiten uit te voeren.

Service Providers
We delen informatie met onze leveranciers, onderaannemers en andere derde partijen die ons diensten verlenen (gezamenlijk "serviceproviders") in verband met reclame, hosting, data-analyse, informatietechnologie en infrastructuur, orderafhandeling, e-mailbezorging, auditing en andere gerelateerde activiteiten.

Onze serviceproviders krijgen alleen de informatie die ze nodig hebben om hun aangewezen functies uit te voeren. Onze contracten met elke serviceprovider verbieden hen om de informatie die we aan hen verstrekken te gebruiken of met anderen te delen, of die zij rechtstreeks van onze gebruikers verzamelen voor andere doeleinden dan door ons is voorgeschreven.

Analyses
We gebruiken geautomatiseerde apparaten en applicaties, zoals Google Analytics, om het gebruik van ons platform te evalueren. Analytics-serviceproviders gebruiken cookies en andere trackingtechnologieën om hun services uit te voeren. Raadpleeg het gedeelte 'Cookies' voor meer informatie.

Social Media Networks
Het platform bevat koppelingen naar websites van derden en sociale medianetwerken ("Services van derden") waar een gebruiker opmerkingen, beoordelingen of andere informatie kan plaatsen of delen, bijvoorbeeld door een artikel door te sturen, te tweeten over een verkoop of op te klikken. een Facebook-knop. Om dit te doen, moet u uw SharpSpring-account verbinden met uw externe serviceaccount (bijvoorbeeld uw Facebook-account). In dat geval geeft u SharpSpring toestemming om informatie met Facebook te delen en gaat u ermee akkoord dat het gebruik van de informatie die wij delen met Facebook, wordt beheerst door het privacybeleid van Facebook.

Houd er rekening mee dat de informatie of opmerkingen die op SharpSpring worden gepost, door deze externe services kunnen worden verzameld en gedeeld en dat uw informatie of opmerkingen die via deze externe services worden gepost of bekendgemaakt beschikbaar kunnen worden voor SharpSpring, andere SharpSpring-gebruikers, of het publiek.

Evenementen
Sommige van onze evenementen kunnen worden georganiseerd en gehost door een serviceprovider of in samenwerking met niet-gelieerde organisaties. Deze entiteiten kunnen van deelnemers aan deze evenementen eisen dat ze informatie zoals naam, e-mailadres en / of telefoonnummer verstrekken als onderdeel van het registratieproces. We hebben geen controle over hun verzameling of gebruik van deze informatie. We moedigen u aan om de privacyverklaringen van deze derden te lezen, omdat deze bepalen hoe dergelijke entiteiten omgaan met de informatie die u verstrekt op het moment van registratie.

Beurzen
Wij nemen deel aan beurzen die worden georganiseerd door derden. Deze entiteiten kunnen van deelnemers aan deze evenementen eisen dat ze informatie zoals naam, e-mailadres en / of telefoonnummer verstrekken als onderdeel van het registratieproces. We hebben geen controle over hun verzameling of gebruik van deze informatie. We moedigen u aan om de privacyverklaringen van deze derden te lezen, omdat deze bepalen hoe dergelijke entiteiten omgaan met de informatie die u verstrekt op het moment van registratie.

Als een gebruiker onze stand bezoekt op een beurzen en contactinformatie of een visitekaartje verstrekt, gaan we ervan uit dat de gebruiker van plan is om een ​​commerciële relatie met ons aan te gaan, en nodigt hij ons uit om marketingdocumentatie te verstrekken of om met die gebruiker te communiceren voor de doel van het bespreken van onze service.

Verbonden entiteiten
We delen informatie met entiteiten die gemeenschappelijk eigendom zijn van of onder zeggenschap staan ​​van ons moederbedrijf ('gelieerde ondernemingen'). Afhankelijk van lokale vereisten, kan deze informatie worden gebruikt om diensten aan te bieden die door onze Gelieerde Ondernemingen worden aangeboden en voor de doeleinden die worden beschreven in deze Privacykennisgeving. Leden kunnen informatie over gebruikers delen voor directmarketingdoeleinden, maar alleen in overeenstemming met de keuzes of voorkeuren van elke gebruiker.

Payment Processing
We werken met een betalingsverwerkingsbedrijf om creditcardbetalingen te verwerken. Als u ons een betaling doet, slaat onze betalingsverwerker namens ons uw volledige naam en creditcardgegevens op.

Fraudepreventie en bescherming van wettelijke rechten
Wij kunnen informatie gebruiken en bekendmaken aan de betreffende juridische, gerechtelijke of wetshandhavingsautoriteiten en onze adviseurs en onderzoekers wanneer (i) wij, naar eigen goeddunken, van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is om een ​​vermoede illegale of frauduleuze activiteit te onderzoeken, te voorkomen of erop te reageren of om de veiligheid, rechten of eigendom van SharpSpring, gebruikers of anderen te beschermen; (ii) een gebruiker misbruik heeft gemaakt van het Platform of de Dienst of ongeautoriseerde toegang heeft verkregen tot een systeem dat betrokken is bij spamming, Denial of Service-aanvallen of een soortgelijke aanval; (iii) om wettelijke rechten uit te oefenen of te beschermen of om te verdedigen tegen juridische claims; (iv) om ons in staat te stellen beschikbare rechtsmiddelen na te streven of de schade die we kunnen lijden te beperken.

Rechtshandhaving
Het is mogelijk dat we gebruikersinformatie moeten vrijgeven als een rechtbank, wetshandhavende instantie of andere openbare of overheidsinstantie met de juiste jurisdictie verzoekt om de gegevens van die gebruiker te verstrekken, en een dergelijk verzoek wordt gedaan met behulp van de wettelijk vereiste methode in het toepasselijke rechtsgebied, zoals een zoekopdracht. bevelschrift, dagvaarding of rechterlijk bevel, en wij zijn van mening dat een dergelijk verzoek geldig is.

Bedrijfsreorganisatie
Wij kunnen gebruikersinformatie aan een derde overdragen in geval van reorganisatie, verkoop, fusie, joint venture, overdracht, overdracht of andere vervreemding van het geheel of een deel van onze bedrijfsactiviteiten, activa of aandelen, inclusief in geval van faillissement of corporate herstructurering. Tenzij anders voorzien door een faillissement of andere rechtbank, zal het gebruik en de openbaarmaking van alle overgedragen gebruikersinformatie onderworpen zijn aan het beleid beschreven in deze privacykennisgeving. Alle informatie die een gebruiker indient of die na die overdracht wordt verzameld, kan onderworpen zijn aan een nieuw privacybeleid dat door de opvolgerentiteit is vastgesteld.

11. Grensoverschrijdende overdracht van informatie

We bieden een wereldwijd platform en service. Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, kan informatie die we van of over gebruikers verkrijgen, worden verwerkt of overgedragen aan datacenters over de hele wereld. De normen en wetten die van toepassing zijn op de bescherming van persoonlijke gegevens in deze landen kunnen verschillen van die welke wordt geboden in het land waar een gebruiker zich bevindt.

SharpSpring heeft ervoor gekozen om deel te nemen aan het Privacy Shield-programma en om te bevestigen dat het voldoet aan het EU-VS-privacyschildkader en het Zwitsers-Amerikaanse privacyschildkader en hun respectieve beginselen en aanvullende beginselen ("beginselen"). Zie ook ons ​​EU-VS Privacy Shield en Swiss-US Privacy Shield-beleid. [https://sharpspring.com/legal/us-eu-privacy-notice/]

12. Veiligheid

Beveiliging van persoonlijke gegevens
We gebruiken commercieel redelijke technische, organisatorische en administratieve veiligheidsmaatregelen om informatie binnen onze controle te beschermen tegen ongeoorloofde of onwettige toegang, gebruik, wijziging, vernietiging, verwerking of openbaarmaking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of schade. Wij zijn van mening dat deze maatregelen redelijkerwijs zijn aangepast aan de aard van de informatie in onze hoede.

We beperken de toegang tot de persoonlijke gegevens van onze gebruikers tot alleen die werknemers en derden die er redelijkerwijs toegang toe moeten hebben om de activiteiten uit te voeren die aan hun takenpakket zijn verbonden.

Vanwege de realiteit van gegevensbeveiliging kan echter geen beveiligingssysteem of opslagsysteem gegarandeerd 100% effectief of veilig zijn. We kunnen daarom niet garanderen dat enige informatie die aan ons wordt verstrekt of door ons wordt verzameld, niet zal worden bekeken, gehackt, bekendgemaakt, gewijzigd of vernietigd door onbevoegde partijen.

Schending van de beveiliging
In het geval dat wij een beveiligingslek vaststellen waarvan wij menen dat deze heeft geresulteerd in, of kan resulteren in ongeautoriseerde toegang tot, gebruik van of openbaarmaking van niet-openbare persoonlijke gegevens van gebruikers, zullen we de kwestie onmiddellijk onderzoeken en de van toepassing zijnde partijen op de hoogte stellen van een dergelijke schending. Dergelijk onderzoek zal onverwijld plaatsvinden, in overeenstemming met (i) de legitieme behoeften van wetshandhaving; (ii) maatregelen die nodig zijn om de reikwijdte van de inbreuk te bepalen; (iii) pogingen om de getroffen personen te identificeren; en (iv) stappen om de redelijke integriteit van ons Platform te herstellen.

Als u reden hebt om aan te nemen dat uw interactie met ons niet langer veilig is (bijvoorbeeld als u van mening bent dat de beveiliging van een account dat u bij ons heeft mogelijk is aangetast) of als u vermoedt dat iemand anders uw account gebruikt, laat het ons onmiddellijk weten door contact met ons op te nemen zoals aangegeven in de sectie "Contact opnemen".

Verloren of gestolen informatie
U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen als uw krediet-, bank-, andere financiële instellinginformatie, gebruikersnaam of wachtwoord is verloren, gestolen of zonder toestemming is gebruikt. In een dergelijk geval zullen we u helpen bij het bijwerken van uw accountgegevens.

13. Dataretentie

We zullen persoonlijke gegevens die we van u verzamelen bewaren waar wij terechte zakelijke behoefte hebben om dit te doen, en / of zolang dit nodig is om de doelen te bereiken die in deze Privacykennisgeving worden uiteengezet, tenzij een langere bewaartermijn is vereist door de wet, zoals voor fiscale, juridische of boekhoudkundige doeleinden.

U kunt te allen tijde om verwijdering van uw persoonlijke gegevens verzoeken en we zullen uw verzoek in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving behandelen.

Wanneer we geen gerechtvaardigde zakelijke behoefte hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken, zullen we deze verwijderen of anonimiseren, of als het niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonlijke gegevens zijn opgeslagen in back-uparchieven), zullen we uw persoonlijke gegevens veilig opslaan en isoleer het van elke verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

14. Advertentiecookies

Cookies
U kunt ervoor kiezen om ons Platform en andere sites te blokkeren voor het instellen van cookies door de instellingen van uw browser te wijzigen. Houd er rekening mee dat het blokkeren of uitschakelen van bepaalde cookies bepaalde functies van sommige delen van ons Platform kan verstoren.

Voor meer informatie over cookies, kunt u verwijzen naar.
Alles over cookies: http://www.allaboutcookies.org/
Cookie Central: http://www.cookiecentral.com/faq/
Netwerkreclame: http://networkadvertising.org/

Om informatie te verkrijgen die specifiek is voor een bepaalde browser, kunt u verwijzen naar
Edge: https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Cookies
Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042
Safari iOS: http://support.apple.com/kb/ht1677
Android (Chrome): https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid
Windows 10 Mobile (Edge): https://support.microsoft.com/en-us/help/10609/microsoft-edge-windows-10-mobile-view-delete-browser-history

Op interesses gebaseerde advertenties
Wij gebruiken informatie die is verzameld over het gebruik van ons Platform door een gebruiker om advertenties te plaatsen over onze Service voor een gebruiker op websites van derden in overeenstemming met ons e-Marketingbeleid. Hiervoor plaatst of plaatst onze advertentieserviceprovider een uniek cookie in de browser van de gebruiker en gebruikt het andere technieken, zoals pixeltags.

Als je meer informatie over deze praktijk wilt en meer te weten wilt komen over je keuzes, ga dan naar
http://www.aboutads.info or http://www.networkadvertising.org.

Opt-out van op interesse gebaseerde advertenties
U kunt ervoor kiezen om op interesses gebaseerde advertenties niet te ontvangen, zoals hieronder wordt uitgelegd. De opt-out kan worden verleend via specifieke opt-out cookies. Houd er rekening mee dat het gebruik van een nieuwe computer, het gebruik van een andere browser, het upgraden van bepaalde browsers of het wijzigen of wissen van het cookiebestand van een browser, een opt-out-cookie kan wissen.

Let op: wanneer u ervoor kiest om geen op interesses gebaseerde advertenties te ontvangen, betekent dit niet dat alle advertenties voor uw apparatuur worden weergegeven. U blijft advertenties ontvangen; deze advertenties zullen generiek zijn of zijn gebaseerd op de inhoud van een webpagina die u bezoekt, in plaats van gericht te zijn op uw specifieke interesses.

Houd er rekening mee dat er veel meer bedrijven op deze sites worden vermeld dan die op uw apparaat cookies plaatsen wanneer u ons platform bezoekt.

Om reclame op websites te beheren
Digital Advertising Alliance:
http://www.aboutads.info/choices/
http://www.aboutads.info
http://www.aboutads.info/consumers
Europa: http://youronlinechoices.eu
Network Advertising Initiative:
http://www.networkadvertising.org/choices/
http://www.networkadvertising.org
http://www.aboutads.info/consumers
World Privacy Forum:
http://www.worldprivacyforum.org/cookieoptout.html
Interactive Advertising Bureau (IAB)
http://www.iab.net

Om reclame op mobiele applicaties te beheren
Gebruikers van mobiele apparaten die geen op interesses gebaseerde advertenties willen ontvangen, kunnen dit op verschillende manieren afwijzen.

Ad Choices voor mobiele apparaten: http://www.aboutads.info/appchoices (het is noodzakelijk eerst de AppChoices-app te downloaden http://www.aboutads.info/appchoices).

Als u alle targeting op een mobiel apparaat onmiddellijk wilt beëindigen, schakelt u 'Limit Ad Tracking' in de apparaatinstellingen in.
Om het volgen van advertenties op een Apple-apparaat te beperken: https://support.apple.com/en-us/HT202074.
Om het volgen van advertenties op een Android-apparaat te beperken: https://support.google.com/ads/answer/2662922.

Google Analytics
Informatie die wordt verzameld door de Google Analytics-cookie wordt doorgegeven aan en opgeslagen door Google in overeenstemming met zijn privacypraktijken.

Ga naar: voor een overzicht van privacy bij Google en hoe dit van toepassing is op Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Als u zich wilt afmelden voor Google Analytics, gaat u naar: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Social Media
U kunt de machtigingen die u aan SharpSpring hebt verleend bewerken of verwijderen om informatie uit uw verbonden sociale media-accounts te gebruiken met behulp van de privacy-instellingen van de toepassing op uw sociale media-account. Zie het volgende voor instructies over het wijzigen of verwijderen van externe toegang op elk platform:

Twitter:https://help.twitter.com/en/managing-your-account/connect-or-revoke-access-to-third-party-apps
Facebook:https://www.facebook.com/help/262314300536014/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/pulse/remove-third-party-apps-connected-your-linkedin-hector-rodriguez

Elektronische communicatie
Als u commerciële elektronische communicatie van ons ontvangt, kunt u zich uitschrijven voor de ontvangst van toekomstige commerciële elektronische communicatie van ons door te klikken op de link "Abonnement opzeggen" in dergelijke communicatie.

Klanten met een geregistreerde account kunnen zich ook afmelden voor het ontvangen van commerciële elektronische communicatie door in te loggen op hun SharpSpring-account, te klikken op "Instellingen", "Gebruikersaccounts", een gebruiker te selecteren en de opties in "Meldingsopties" te bewerken. voldoe aan uw verzoek (en) binnen tien (10) werkdagen.

Houd er ook rekening mee dat als u zich niet aanmeldt voor het ontvangen van commerciële elektronische communicatie van ons, we u nog steeds belangrijke administratieve berichten (zoals updates over uw account of servicewijzigingen) kunnen sturen, en dat u zich niet kunt afmelden voor het ontvangen van deze berichten.

15. Recht op informatie, toegang en andere rechten

Toegang tot, correctie of verwijdering van uw informatie
Geregistreerde gebruikers die een account bij SharpSpring hebben, hebben het recht om persoonlijke gegevens die we van hen hebben verzameld te bekijken, wijzigen of te onderdrukken. Er zijn verschillende manieren om dit te doen.

U kunt uw accountinformatie en uw profielinstellingen bijwerken door u aan te melden bij uw account.

U kunt ook contact met ons opnemen zoals aangegeven in het gedeelte 'Contact opnemen'.

Het is mogelijk dat we bepaalde informatie moeten bewaren voor verplichte archiveringsdoeleinden en / of om transacties te voltooien die u voorafgaand aan uw verzoek bent begonnen. Resterende informatie kan binnen onze databases en andere records blijven, maar deze zal niet langer aan uw identiteit zijn gekoppeld.

We willen dat elke geregistreerde gebruikersinformatie compleet en accuraat is. Om de volledigheid en nauwkeurigheid van, of wijzigingen in, hun persoonlijke gegevens te bevestigen, worden Geregistreerde Gebruikers aangemoedigd om hun persoonlijk profiel te bezoeken.

16. EU / EER-ingezetenen: gegevens onderworpen aan de GDPR

De algemene gegevensbeschermingsverordening (GDPR) van de EU verleent personen die zich in de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte (EU / EER) bevinden, de volgende rechten, met enkele beperkingen. Gebruikers kunnen contact met ons opnemen op het adres dat is vermeld in het onderstaande gedeelte "Contact met ons opnemen" om deze rechten uit te oefenen en we zullen reageren met de gevraagde actie of informatie, of we zullen u laten weten waarom dat recht niet op u van toepassing is .

Recht om geen toestemming te geven of om toestemming te verlenen
We kunnen proberen om op uw toestemming te vertrouwen om bepaalde persoonlijke gegevens te verwerken. Wanneer we dit doen, hebt u het recht om uw toestemming niet te geven en het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Als u uw toestemming intrekt, zal dit niet van invloed zijn op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voordat deze wordt ingetrokken.

Recht van toegang
U hebt het recht om bevestiging te krijgen over het al dan niet verzamelen of verwerken van persoonlijke gegevens over u en, als dit het geval is, hebt u het recht om een ​​kopie van dergelijke persoonlijke gegevens in digitaal formaat aan te vragen.

Recht van rectificatie
U hebt het recht om te eisen dat wij eventuele onjuiste persoonlijke gegevens met betrekking tot u corrigeren en dat we onvolledige persoonlijke gegevens invullen.

Right of Erasure
In bepaalde omstandigheden hebt u het recht om te verzoeken dat wij persoonlijke gegevens over u wissen; bijvoorbeeld als het niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor het oorspronkelijk werd verzameld.

Recht op verwerking te beperken
In bepaalde omstandigheden hebt u het recht om te verzoeken dat we de verwerking beperken van de persoonlijke gegevens die wij over u hebben verzameld; bijvoorbeeld, wanneer u van mening bent dat de persoonlijke gegevens die u bijhoudt, niet juist of wettig zijn.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
In bepaalde omstandigheden hebt u het recht om de persoonsgegevens over u die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, veelgebruikt, machinaal leesbaar formaat te ontvangen en het recht om te verkrijgen dat wij de gegevens naar een andere entiteit verzenden indien dit technisch mogelijk is.

Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking
In bepaalde omstandigheden hebt u het recht om te verzoeken dat we stoppen met het verwerken van uw persoonlijke gegevens.

Recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking voor direct marketingdoeleinden
U hebt het recht om te verzoeken dat we stoppen met het verzenden van marketingcommunicatie.

Het recht om niet onderworpen te zijn aan beslissingen die alleen op geautomatiseerde verwerking zijn gebaseerd en die juridische gevolgen hebben
In bepaalde omstandigheden hebt u het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking - inclusief profilering - die rechtsgevolgen heeft of op dezelfde manier gevolgen voor u heeft.

Het recht om te klagen bij een toezichthoudende autoriteit
U hebt het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat onze verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot u inbreuk maakt op de AVG.

17. Inwoners van Californië: rechten onder de wet van Californië

Californië vereist dat exploitanten van websites of soortgelijke services bepaalde onthullingen doen aan gebruikers die in Californië wonen met betrekking tot hun rechten, met name:

Schijn het licht
Volgens de wet van Californië, een bedrijf dat een gevestigde zakelijke relatie heeft met een persoon en dat, binnen het onmiddellijk voorafgaande kalenderjaar, persoonlijke gegevens heeft verstrekt die hoofdzakelijk worden gebruikt voor persoonlijke, gezins- of huishoudelijke doeleinden aan derden voor de directmarketingdoeleinden van de derde partij , moet aan zijn Californische gebruikers, op verzoek, de identiteit van een dergelijke derde bekendmaken, samen met het type persoonlijke gegevens dat wordt onthuld.

U kunt contact met ons opnemen zoals aangegeven in het gedeelte 'Contact opnemen'. Houd er rekening mee dat bedrijven volgens de wet van Californië slechts eenmaal per kalenderjaar hoeven te reageren op het verzoek van een gebruiker.

Niet traceren
Sommige browsers geven individuen de mogelijkheid om te communiceren dat ze niet willen worden bijgehouden tijdens het surfen op internet. De wet van Californië vereist dat we aan gebruikers onthullen hoe we do-not-track verzoeken behandelen. De internetsector is nog niet akkoord gegaan met een definitie van wat "Do Not Track" betekent, hoe naleving van "Do Not Track" zou worden gemeten of geëvalueerd, of een gemeenschappelijke benadering om te reageren op een "Do Not Track" -signaal. Vanwege het gebrek aan begeleiding hebben we nog geen functies ontwikkeld die reageren op door de browser geïnitieerde Do Not Track-signalen in reactie op de wet van Californië.

In de tussentijd zijn er technische middelen om bepaalde tracking te voorkomen. Zie hoofdstuk "Uw advertentiekeuzes".

18. Privacy van kinderen

Ons platform is niet gericht op personen jonger dan 18. We vragen niet of verzamelen bewust geen persoonlijke gegevens van dergelijke personen. Als u merkt dat een kind ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op zoals aangegeven in het onderstaande gedeelte "Contact opnemen". Als we daadwerkelijk weten dat we persoonlijke gegevens hebben verzameld van een kind jonger dan 18, zullen we stappen ondernemen om dergelijke informatie uit onze database te verwijderen.

19. Contact opnemen met ons

In het algemeen
We horen graag uw vragen, zorgen en feedback over deze kennisgeving.

U kunt contact met ons opnemen:

Per e-mail op: privacy@sharpspring.com.

Per telefoon op:
VS gebaseerd: (888) 428-9605
Buiten de VS: + 1 352-310-0024

Per post op:
SharpSpring Inc
Tav: Privacy Compliance
550 SW 2nd Avenue
Gainesville, FL 32601

Houd er rekening mee dat e-mailcommunicatie niet altijd veilig is; dus vergeet niet om creditcardinformatie of gevoelige informatie in uw e-mails aan ons op te nemen.

Verzoek om individuele rechten uit te oefenen
Om uw rechten uit te oefenen zoals beschreven in Sectie 15 en Sectie 16, neemt u alstublieft schriftelijk, via e-mail of per post contact met ons op, zoals hierboven aangegeven, zodat we uw verzoek onder de toepasselijke wetgeving kunnen behandelen. Houd er rekening mee dat uw verzoek niet wordt geaccepteerd voor beoordeling, tenzij u het volgende opgeeft:

 • De naam, gebruikers-ID, pseudoniem, e-mailadres of andere ID die u hebt gebruikt om ons Platform te gebruiken, of als u geen geregistreerde gebruiker van de service bent, of anderszins geen contact met ons hebt gehad, uw voor- en achternaam en een adres waar we met u kunnen corresponderen.
 • Staat of land waarin u zich bevindt.
 • Duidelijke beschrijving van de informatie of inhoud die u wenst te ontvangen of te worden verwijderd of gecorrigeerd, of de actie die u wenst te ondernemen; en
 • Voldoende informatie om ons in staat te stellen de inhoud of informatie te vinden die moet worden verwijderd, verwijderd of gecorrigeerd

Ter bescherming van u kunnen we alleen verzoeken verwerken met betrekking tot de persoonlijke gegevens die zijn gekoppeld aan het specifieke e-mailadres dat u gebruikt om ons uw verzoek toe te sturen.

Houd er rekening mee dat, afhankelijk van de aard van uw aanvraag, verzoek of klacht, we mogelijk uw identiteit moeten verifiëren voordat u uw verzoek uitvoert en een identiteitsbewijs nodig kunnen hebben, zoals in de vorm van een door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs en een bewijs van geografisch adres.

We zullen proberen aan uw verzoek te voldoen zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. We behouden ons echter het recht voor om te weigeren actie te ondernemen op een verzoek dat duidelijk ongegrond of buitensporig is (bijvoorbeeld omdat het repetitief is) en / of in sommige gevallen om een ​​vergoeding in rekening te brengen die rekening houdt met de administratieve kosten voor het verstrekken van de informatie. of de communicatie of het nemen van de gevraagde actie.