Algemene voorwaarden

 Deze servicevoorwaarden voor SharpSpring-advertenties zijn van kracht op 15 januari 2020.

Laatst gewijzigd 15 januari 2020

Welkom bij SharpSpring Ads!

Bedankt voor het gebruik van onze producten en services ("Services"). De Services worden geleverd door SharpSpring Ads, opgenomen als SharpSpring Reach, Inc. en gevestigd op 5001 Celebration Pointe Avenue, Suite 410, Gainesville, FL 32608 VS ("SharpSpring Ads., Wij, ons of SharpSpring Reach, Inc." ). Door onze Services te gebruiken, gaat u akkoord met deze Servicevoorwaarden ("Overeenkomst"). Lees ze aandachtig door. Door u te registreren en toegang te krijgen tot de Services, accepteert u deze Overeenkomst voor uzelf of namens uw werkgever, of de entiteit die wordt geïdentificeerd als de accounthouder, en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de bepalingen ervan. Als u accepteert namens uw werkgever of de entiteit die de rekeninghouder is, verklaart en garandeert u dat u de volledige wettelijke bevoegdheid heeft om uw werkgever of een dergelijke andere entiteit te binden. Als u niet over een dergelijke bevoegdheid beschikt of als u deze voorwaarden niet accepteert of ermee instemt, mag u de Services niet openen of gebruiken.

De diensten

Door de Services tijdens de looptijd in overeenstemming met deze Overeenkomst te gebruiken, verlenen we u een wereldwijd, beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar recht op: (a) toegang tot en gebruik van de Services, (b) gebruik onze pixel op uw websites, (c) download en integreer onze Software Development Kit (in objectcodevorm), en (d) toegang tot en gebruik van de Deelnemersgegevens (hieronder gedefinieerd) uitsluitend voor het gebruik van de Services voor gerichte advertenties. U stemt ermee in dat u onmiddellijk na kennisgeving door ons, onmiddellijk stopt met het gebruik van alle deelnemersgegevens waartoe u toegang had.

Onze diensten gebruiken

U moet het beleid volgen dat binnen de Services aan u beschikbaar is gesteld. Maak geen misbruik van onze Services. U mag onze Services niet verstoren of proberen toegang te krijgen via een andere methode dan de interface en de instructies die wij verstrekken. U mag onze Services alleen gebruiken zoals toegestaan ​​door de wet, inclusief toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van export- en herexportcontrole. We kunnen de levering van onze Services aan u opschorten of stopzetten als u onze voorwaarden of ons beleid niet naleeft of als we vermoedelijk wangedrag onderzoeken. Door onze Services te gebruiken, verkrijgt u geen eigendom van intellectuele eigendomsrechten op onze Services of de inhoud waartoe u toegang hebt. U mag geen inhoud van onze Services gebruiken, tenzij u toestemming van ons krijgt of anderszins wettelijk is toegestaan. Deze overeenkomst geeft u niet het recht om merknamen of logo's te gebruiken die in onze diensten worden gebruikt. Verwijder, onleesbaar of wijzig geen juridische kennisgevingen die in of samen met onze Services worden weergegeven.

Onze service integreert uw advertenties en andere gegevens die u invoert in de services ("uw inhoud") met inhoud ("inhoud van de uitgever") die door anderen wordt geleverd, die niet onze inhoud is. We zullen uw inhoud matchen met de inhoud van de uitgever, door ons naar eigen goeddunken geselecteerd, op basis van door u opgegeven criterium. De uitgever of de door hem aangewezen persoon heeft echter de uiteindelijke bevoegdheid om te beslissen of hij uw inhoud al dan niet accepteert voor integratie met de inhoud van de uitgever, en de wijze van integratie. De inhoud van de uitgever is de exclusieve verantwoordelijkheid van de entiteit die deze beschikbaar stelt. We kunnen uw inhoud beoordelen om te bepalen of deze illegaal is of in strijd is met ons beleid of het beleid van uitgevers, en we kunnen uw inhoud verwijderen of weigeren weer te geven waarvan we redelijkerwijs denken dat deze een dergelijk beleid of de wet schendt. Maar dat betekent niet noodzakelijk dat we uw inhoud beoordelen, dus ga er alsjeblieft niet vanuit dat we dat wel doen. Evenzo beoordelen we niet noodzakelijkerwijs alle inhoud van de uitgever waarin uw inhoud kan worden aangeboden om te worden geïntegreerd. Verwacht dus alstublieft niet dat we alle inhoud van de uitgever hebben beoordeeld waarin we uw inhoud aanbieden voor integratie.

We kunnen optreden als uw tussenpersoon bij het bieden of kopen van op internet gedistribueerde advertentie-inventaris en doelgroepgegevens via advertentie-uitwisselingen, rechtstreeks van uitgevers of van andere verkopers van online advertenties ("Ad Exchanges"). Als uw vertegenwoordiger voor dit specifieke doel erkent u en gaat u ermee akkoord dat wij de bevoegdheid hebben om u te binden aan alle voorwaarden of andere overeenkomsten die door deze Ad Exchanges worden opgelegd. Uw inhoud mag geen persoonlijk identificeerbare informatie bevatten die kan worden gebruikt om een ​​individuele gebruiker te identificeren, bijvoorbeeld IP-adres, iemands naam, thuisadres, e-mailadres of telefoonnummer ("PII").

Als u onze pixel gebruikt om gegevens rechtstreeks van uw gebruikers (websitebezoekers) te verzamelen, moet u die gebruikers juridisch voldoende op de hoogte stellen van uw praktijken voor gegevensverzameling, een privacybeleid plaatsen met informatie over praktijken voor gegevensverzameling (inclusief uw gebruik van cookies, webbakens, pixels en andere volgmechanismen) en het verkrijgen van geïnformeerde toestemming van gebruikers. Uw inhoud mag geen gegevens bevatten die zijn afgeleid van gegevens van eindgebruikers die betrekking hebben op een eindgebruiker die zich heeft afgemeld voor het gebruik van die gegevens voor gerichte advertenties. U moet industriestandaard beveiligingsmaatregelen gebruiken in verband met uw verplichtingen onder deze overeenkomst, inclusief industriestandaard beveiligingsmaatregelen voor gegevensoverdracht en opslag.

Betaling voor onze diensten

De geplaatste advertenties worden in rekening gebracht op basis van de afgesproken statistieken, zoals CPM, maal het aantal geplaatste advertenties, klikken op de advertentie. U stemt ermee in een wekelijks geschat budget voor de advertentiecampagne op te geven. We zullen proberen om dat wekelijkse geschatte budget te halen. We kunnen u echter niet verzekeren dat we dat budget (over levering) in geen enkele week zullen overschrijden. Voorafgaand aan het begin van elke week wordt u gefactureerd voor het wekelijkse budget van elk van uw campagnes, minus eventuele resterende kredieten van de vorige week of $ 25, afhankelijk van wat het hoogste is. Toegang tot het SharpSpring-advertentieplatform is volledig gratis, zolang u minimaal $ 100 per maand aan uw advertenties besteedt. Als u niet minstens $ 100 uitgeeft, zullen we u het verschil in rekening brengen tussen wat u in de vorige maand hebt uitgegeven en het minimum van $ 100. Dit is bedoeld om ons te helpen uw doelgroepgegevens te onderhouden, opslagkosten te compenseren en uw voortdurende toegang tot onze rapportage te behouden. U begrijpt dat alle fondsen die aan SharpSpring Ads worden betaald, eigendom worden van SharpSpring Ads om ons te compenseren voor kosten die zijn gemoeid met het plannen, hosten en opslaan van uw campagne, account en gerelateerde gegevens. Mocht u een campagne onderbreken of ervoor kiezen om uw account bij SharpSpring Ads te sluiten, dan kunt u binnen 180 dagen nadat de campagne is onderbroken of beëindigd om terugbetaling vragen van het resterende geld dat voor uw campagne is bestemd, waarbij een dergelijke terugbetaling in alle gevallen naar eigen goeddunken onderhevig is.

SharpSpring Ads meet, via zijn servers, het aantal vertoningen en / of klikken en / of andere indicatoren die nodig zijn voor het berekenen van de kosten onder deze overeenkomst, en dergelijke gegevens zullen worden opgenomen in uw facturen of overschrijvingen. Het bedrag dat aan u in rekening wordt gebracht, is een combinatie van de directe Ad Exchange-kosten van SharpSpring Ads en onze servicekosten om als uw agent op te treden bij het publiceren van uw inhoud. Aangezien we optreden als tussenpersoon bij het kopen van advertentievoorraad via de Ad Exchanges, worden de directe Ad Exchange-kosten niet van tevoren vastgesteld en zijn ze onderhevig aan schommelingen. Dienovereenkomstig worden uw vergoedingen pas bepaald na voltooiing van onze Services, op dat moment worden er kosten in rekening gebracht en zijn de factuurbedragen bindend. U kunt via de Services toegang krijgen tot statistieken of indicatoren waarop onze factuurbedragen dagelijks worden afgeleid. Alle wijzigingen die u aanbrengt bij het opzetten, aanpassen van het budget, starten, pauzeren of stoppen van een campagne vallen onder uw eigen verantwoordelijkheid. Eventuele lasten of kosten die het gevolg zijn van door u aangebrachte wijzigingen, worden op uw reguliere factuur en / of factuur van ons vermeld.

Alle kosten en facturen zijn gebaseerd op onze metingen en tracking en niet op die van u of een andere partij. Voor accounts die zijn aangemaakt met een creditcard, brengen we wekelijks vooraf de wekelijkse budgetkosten in rekening (bepaald of ingesteld door u). Voorafgaand aan de start van een nieuwe week zullen we het bedrag dat nodig is om de week te beginnen van uw creditcard belasten met een saldo gelijk aan de gewenste wekelijkse campagne-uitgaven. U erkent en accepteert dat we niet garanderen dat het ingestelde budget wordt bereikt. Voor rekeningen die zijn opgezet met behulp van factuur, betaalt u de bedragen die op de facturen staan ​​binnen 30 dagen na de factuurdatum.

U stemt ermee in om het volledige bedrag voor de verwachte advertentiecampagne met gebruikmaking van onze Services vooruit te betalen vóór de start van de campagne. Het bedrag voor de Services is gebaseerd op het bedrag dat u voor uw advertentiecampagne heeft voorgesteld en door ons is geaccepteerd. U kunt voor de Services betalen met een creditcard of een andere bank- of financiële rekening. We zullen wekelijks uw creditcard of andere bank- of financiële rekening belasten voor de daadwerkelijk geplaatste advertenties, op basis van de overeengekomen statistieken en het aantal advertenties voor de voorgaande twee weken. U machtigt ons om dat bedrag van uw creditcard of andere bank- of financiële rekening af te schrijven. Zodra we de transactie hebben verwerkt, slaan we geen informatie op met betrekking tot de accountinformatie van uw creditcard of bank- of financiële account. Voor uw gemak hebben we echter een afspraak gemaakt met een derde partij om uw creditcardrekeninggegevens of andere bank- of financiële rekeninggegevens op te slaan voor eventuele volgende aankopen voor onze Services. U stemt ermee in dat noch SharpSpring Ads of SharpSpring Reach, Inc., noch haar moedermaatschappij, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen en respectievelijke directeuren, functionarissen en werknemers, enige aansprakelijkheid, schade of kosten hebben die voortvloeien uit of verband houden met een feitelijke of dreigende rechtszaak, claim of een gerechtelijke procedure op basis van een claim die het resultaat is van de opslag van dergelijke informatie door de derde partij.

Uw SharpSpring Ads-account

U heeft een SharpSpring Ads-account nodig om onze Services te gebruiken. U kunt uw eigen SharpSpring Ads-account aanmaken, of uw SharpSpring Ads-account kan aan u worden toegewezen door een beheerder, zoals uw werkgever. Als u een SharpSpring Ads-account gebruikt dat aan u is toegewezen door een beheerder, kunnen andere of aanvullende voorwaarden van toepassing zijn en kan uw beheerder uw account openen of uitschakelen.

Uw inhoud in onze services

Met onze Services kunt u uw inhoud indienen om te worden ingesloten in de inhoud van de uitgever en om gegevens te verzamelen en in te dienen voor opname in ons gegevensaggregatieplatform ("deelnemersgegevens"). U behoudt het eigendom van alle intellectuele eigendomsrechten die u op uw inhoud bezit. Kortom, wat je hebt gemaakt en van jou is, blijft van jou.

Wanneer u uw inhoud uploadt of anderszins indient bij onze services, geeft u SharpSpring Ads (en degenen met wie we werken) een wereldwijde licentie voor het gebruiken, hosten, opslaan, reproduceren, wijzigen, maken van afgeleide werken (zoals die resulteren uit vertalingen, aanpassingen of andere wijzigingen die we aanbrengen zodat uw inhoud beter werkt met onze diensten), dergelijke inhoud communiceren, publiceren, openbaar uitvoeren, openbaar weergeven en distribueren. De rechten die u in deze licentie verleent, zijn bedoeld voor het beperkte doel om onze Services uit te voeren, te promoten en te verbeteren, en om nieuwe te ontwikkelen. U stemt er ook mee in dat SharpSpring Ads uw handelsmerk of logo op haar website of andere locaties mag gebruiken met het beperkte doel om de uitgevers op de hoogte te stellen van de beschikbaarheid van advertenties van u die in hun publicaties kunnen worden ingevoegd.

U verleent SharpSpring Ads het recht om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de deelnemersgegevens en gegevens die zijn afgeleid van, opgeslagen in of anderszins gerelateerd zijn aan de cookies die door u of door ons namens u zijn ingesteld bij de uitvoering van de diensten. U verleent ook andere deelnemers aan de Services het recht om de Deelnemersgegevens te gebruiken en ervan te profiteren, uitsluitend door het gebruik van de Services om advertentiecampagnes uit te voeren. Er zijn geen cookie-ID-gegevens of andere persoonlijk identificeerbare gegevens opgenomen in de deelnemersgegevens die kunnen worden geopend door of gedeeld met een deelnemer.

U verleent SharpSpring Ads ook de rechten voor toegang tot, gebruik en openbaarmaking van gegevens met betrekking tot uw gebruik van de Services, zolang enige openbaarmaking van dergelijke gegevens u, uw eindgebruikers of uw klanten niet individueel identificeert. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat SharpSpring Ads niet verplicht is om aan u of een andere klant de bron van deelnemersgegevens bekend te maken.

We vertrouwen erop dat u alle noodzakelijke wettelijke rechten heeft op uw inhoud en de deelnemersgegevens die u ons verstrekt. Zorg ervoor dat u over de benodigde rechten beschikt om ons de licentie te verlenen voor het gebruik van uw inhoud en de deelnemersgegevens in de services. U stemt ermee in om SharpSpring Ads, haar moedermaatschappij, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen en respectieve directeuren, functionarissen en werknemers, haar leveranciers, distributeurs en uitgevers te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen alle schade, aansprakelijkheden en uitgaven (inclusief redelijke externe juridische kosten) die voortvloeien voortvloeien uit of verband houden met een feitelijke of dreigende rechtszaak, claim of juridische procedure op basis van een claim die een inbreuk vormt op de hierin verleende licentie.

Referral-Programma

Alle klanten ontvangen een unieke verwijzingslink in hun accounts die kan worden gedeeld met vrienden en collega's. Mensen die onze service bezoeken via een van deze links, ontvangen een tegoed van $ 120 voor een gratis proefcampagne in plaats van het standaard tegoed van $ 100 voor een gratis proefcampagne. Als een klant een geldig PayPal-e-mailadres toevoegt aan zijn verwijzingspagina in de Services, en als hij klanten doorverwijst via hun link, en die klanten geld uitgeven na hun gratis proefcampagne, betalen we de verwijzende klant 5% van wat ze hebben uitgegeven. door die doorverwezen klanten gedurende de eerste 12 maanden nadat ze hun gratis proefperiode hebben voltooid. Dit programma kan niet worden gebruikt voor zelfverwijzingen of iets dat lijkt op een zelfverwijzing.

Wijzigen en beëindigen van onze diensten

We zijn voortdurend bezig met het veranderen en verbeteren van onze Services. We kunnen functionaliteiten of features toevoegen of verwijderen, en we kunnen een Service geheel opschorten of stopzetten. U kunt ervoor kiezen om op elk moment te stoppen met het gebruik van onze Services en het zal zeven (7) dagen nadat u ons een schriftelijke kennisgeving heeft gestuurd of zoals aangegeven via ons product, ingaan. U blijft echter aansprakelijk voor advertenties die zijn verspreid na de datum waarop u ons de schriftelijke kennisgeving verstrekt, maar vóór de ingangsdatum. SharpSpring Ads kan ook stoppen met het leveren van Services aan u, of op elk moment nieuwe limieten aan onze Services toevoegen of creëren.

Onze garanties en disclaimers

We bieden onze Services aan met een commercieel redelijk niveau van vaardigheid en zorg. Maar er zijn bepaalde dingen die we niet beloven over onze Services.

ANDERS DAN UITDRUKKELIJK VERMELD IN DEZE OVEREENKOMST OF AANVULLENDE VOORWAARDEN, DOEN NOCH PERFECTE PUBLIEK, SHARPSPRING REACH, INC. NOCH HAAR LEVERANCIERS, LICENTIEGEVERS, DISTRIBUTEURS OF UITGEVEREN ENIGE SPECIFIEKE BELOFTEN OVER DE DIENSTEN. WE DOEN GEEN ENKELE TOEZEGGING MET BETREKKING TOT DE INHOUD BINNEN DE SERVICES, DE SPECIFIEKE FUNCTIE VAN DE SERVICES OF HUN BETROUWBAARHEID, BESCHIKBAARHEID OF MOGELIJKHEID OM AAN UW BEHOEFTEN TE VOLDOEN. WIJ BIEDEN DE DIENSTEN "AS IS" ZONDER ENIGE VERKLARING, GARANTIE OF VOORWAARDEN, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE VERKLARINGEN, GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. WIJ WIJZEN ALLE GARANTIES AF. SHARPSPRING REACH, INC. VERKLAART OF GARANDEERT NIET DAT DE SERVICE AAN UW VEREISTEN ZAL VOLDOEN OF DAT HET GEBRUIK ONONDERBROKEN OF FOUTVRIJ ZAL ZIJN. HET GEHELE RISICO MET BETREKKING TOT DE KWALITEIT EN PRESTATIES VAN DE SERVICE LIGT BIJ U.

Vrijwaring en aansprakelijkheid voor onze diensten

Omdat Ad Exchanges mogelijk vereist dat we u binden aan hun algemene voorwaarden ("Ad Exchange-voorwaarden") waaraan we onszelf moeten binden om de Service aan u te leveren, gaat u hierbij akkoord om SharpSpring-advertenties te verdedigen, te vrijwaren en onschadelijk te houden. , het moederbedrijf, en haar partners, agenten, gelieerde ondernemingen en licentiegevers voor claims of aansprakelijkheid van derden die voortvloeien uit of verband houden met uw inhoud, beslissingen over advertentietrafficking en targetingbeslissingen, eigendommen waarnaar uw inhoud weergaven leidt (bijv. de omleiding (bijv. URL's), services en producten waarvoor u adverteert, of uw schending van de algemene voorwaarden van Ad Exchange.

INDIEN WETTELIJK TOEGESTAAN, ZIJN PERFECTE PUBLIEK OF SHARPSPRING REACH, INC'S, LICENTIEGEVERS, LEVERANCIERS, DISTRIBUTEURS EN UITGEVEREN, NIET VERANTWOORDELIJK VOOR GEDERFDE WINST, INKOMSTEN, VERLOREN OF CORRUPTE GEGEVENS, FINANCIËLE VERLIES, SPECIFICATIES, BIJZONDERE GEGEVENS OF .

VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, IS DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN SHARPSPRING REACH, INC. EN HAAR LICENTIEGEVERS, LEVERANCIERS, DISTRIBUTEURS EN UITGEVERIJEN, VOOR ELKE CLAIM ONDER DEZE OVEREENKOMST, MET INBEGRIP VAN ELKE IMPLICIETE GARANTIE, BEPERKT TOT DE BEDRAGEN. DE DIENSTEN (OF, ALS WE KIEZEN, OM U DE DIENSTEN OPNIEUW TE LEVEREN). IN ALLE GEVALLEN ZIJN PERFECTE PUBLIEK, SHARPSPRING REACH, INC. EN HAAR LEVERANCIERS, DISTRIBUTEURS EN UITGEVERIJEN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE DIE NIET REDELIJKERWIJS TE VOORZIEN IS.

Zakelijk gebruik van onze Services

Als u onze Services namens een bedrijf gebruikt ("uw klant"), accepteert uw klant deze overeenkomst en gaat hij ermee akkoord gebonden te zijn. Uw klant zal SharpSpring Ads en zijn gelieerde ondernemingen, functionarissen, agenten en werknemers schadeloos stellen en vrijwaren van elke claim, rechtszaak of actie die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Services of schending van deze voorwaarden, inclusief enige aansprakelijkheid of kosten die voortvloeien uit claims , verliezen, schade, rechtszaken, vonnissen, proceskosten en advocatenhonoraria.

Over deze voorwaarden

We kunnen deze Overeenkomst of eventuele aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op een Service wijzigen, bijvoorbeeld als gevolg van wijzigingen in de wet of wijzigingen in onze Services. U dient deze overeenkomst regelmatig te bekijken. We zullen op deze pagina kennisgeving van wijzigingen in deze voorwaarden plaatsen door de bovenstaande ingangsdatum bij te werken. Wijzigingen zijn niet met terugwerkende kracht van toepassing en worden niet eerder van kracht dan tien (10) dagen nadat ze zijn gepost. Wijzigingen die betrekking hebben op nieuwe functies voor een Service of wijzigingen die om juridische redenen zijn aangebracht, worden echter onmiddellijk van kracht. Als u niet akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden voor een Service, dient u uw gebruik van die Service te staken. Als u onze Services langer dan 30 dagen blijft gebruiken nadat we wijzigingen of updates hebben geplaatst, bent u gebonden aan de gewijzigde of bijgewerkte voorwaarden, zelfs als u het er niet mee eens bent.

Als er een conflict is tussen deze Overeenkomst en eventuele aanvullende voorwaarden, hebben de aanvullende voorwaarden voor dat conflict voorrang.

Deze voorwaarden regelen de relatie tussen SharpSpring Ads en u. Ze creëren geen rechten voor derde begunstigden.

SharpSpring Ads kan deze overeenkomst toewijzen aan een van haar gelieerde ondernemingen (een dochteronderneming, een moedermaatschappij of een dochteronderneming van een moedermaatschappij) of in verband met een wijziging van zeggenschap. Als u zich niet aan deze Overeenkomst houdt en we niet meteen actie ondernemen, betekent dit niet dat we eventuele rechten opgeven die we hebben (zoals het ondernemen van actie in de toekomst).

Als blijkt dat een bepaalde voorwaarde niet afdwingbaar is, heeft dit geen invloed op andere voorwaarden van deze overeenkomst.

U en SharpSpring Ads komen overeen om te voldoen aan alle toepasselijke wetten, inclusief alle exportvoorschriften van de Verenigde Staten.

De wetten van Florida, VS, met uitzondering van Florida's collisieregels, zijn van toepassing op alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden of de Services. Alle claims die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden of de Services zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de federale of staatsrechtbanken van Florida, VS, en u en SharpSpring, Inc. stemmen in met de persoonlijke jurisdictie in die rechtbanken.

E-mail advertenties@sharpspring.com voor aanvullende informatie over deze overeenkomst.

Bekijk SharpSpring-advertenties Addendum voor gegevensverwerking.

Retargeting voor mobiel, internet en Facebook goed gedaan

Breng al uw retargeting-advertenties samen in één krachtige applicatie. Binnen enkele minuten opgezet. Zie direct resultaten.

Web-retargeting

Retargeer verloren klanten met gemak op alle grote display-exchanges.

Facebook Retargeting

De gemakkelijkste manier om verloren klanten opnieuw te targeten op Facebook.

Shopify-retargeting

Stel binnen enkele minuten dynamische retargeting in voor uw Shopify-winkel.

Dynamische retargeting

Genereer meer omzet voor uw online winkel. Haal browsers terug met een productspecifieke advertentie.

Retargeting op verschillende apparaten

Haal verloren websitebezoekers opnieuw op via mobiele telefoons en tablets.

Mobiele retargeting

Ontdek de moeiteloze manier om verloren mobiele gebruikers opnieuw aan te spreken via smartphones en tablets.

Retargeting op Twitter

Maak gebruik van de kracht van Twitter-advertenties met uw bestaande doelgroepen.

Verbinden

Werk samen met marketeers om elkaars bezoekers opnieuw te targeten en nieuwe klanten te werven.

Wat is retargeting?

Retargeting zorgt ervoor dat ze terugkomen voor meer.

Productrondleiding

Volg een producttour door SharpSpring Ads, het eenvoudige retargetingplatform voor adverteerders.

Prijzen

Stel uw eigen campagnebudgetten in en geef zo ​​veel of zo weinig uit als u wilt!

Ermee beginnen

Ontwerp binnen enkele minuten nauwkeurige, effectieve campagnes.

Vraag een demo aan

Leer hoe u programma's kunt optimaliseren en schalen met een cross-channel, multi-device benadering.

Succesverhalen

Door onze klanten elke dag een beter bedrijf te laten runnen, is ons succes direct gekoppeld aan het succes van onze klanten.

Succesverhalen

American Apparel

Kledingretailer verhoogt ROI met 400% met retargeting op Facebook. Lees het succesverhaal ›

99designs

Het ontwerpplatform krijgt een stijging van 134% in incrementele inkomsten. Lees het succesverhaal ›

InstaEDU

De online docent ziet een daling van 20% in de CPA voor retargeting op Facebook. Lees het succesverhaal ›